Saturday, November 21, 2009

Khandbari bazar

Khandbari bata Dharan

Aba dekhi khandbari bata dharan janu poryo bhane gadi pheri pheri janu parne jhanjhat bata sarbasadharan mukta bhayeko chhan aba dekhi khandbari bata dharan bus chalna thaleko chha.....

Friday, November 20, 2009

Khandbari ma mero mobile suru

Khandbari ma mero mobile ko tawar banyo aba khandbari ma mero mobile sanchalan hune....Yasle garda ntc le pani aphno tawar thapne ra gunastariya banaudai.....

Khandbari ma sankhuwasabha post daink prakasan

khandbari ma pahilo palta shankhuwa sabha post daink prakasan huna thaleko chha yo bhanda agadi saptahik prakasan hunthyo...